Monday, June 18, 2007

Verbeter je gezondheid van binnenuit

Verbeter je gezondheid van binnenuit

Beperkende ademhalingspatronen stimuleren onderbewuste verdedigingsmechanismen om onplezierige emoties te onderdrukken en op te slaan. Zulke ongezonde ademhalingspatronen zijn vaak het resultaat van voorafgaande pogingen om te gaan met traumatische emotionele of fysieke gebeurtenissen, die zelfs zover kunnen teruggaan als het moment van geboorte of daarvoor nog.

Wanneer gevoelens niet geuit worden, dan worden ze bewust weggeduwd of onbewust onderdrukt (ofwel ergens in het hoofd of het lichaam opgeslagen waar het chronische spanning veroorzaakt). Het is onvermijdelijk dat niet-geuite gevoelens en emoties uiteindelijk tevoorschijn komen via pijn en ziekte.

Zoals Einstein al jaren geleden heeft bewezen, zijn gevoelens een vorm van energie die niet vernietigd kan worden, maar alleen van vorm kan veranderen. Daarom is het onze verantwoordelijkheid die energie te transformeren voordat het ziekte veroorzaakt in ons lichaam en onze geest.

Leef in overvloed

Ademen is de enige niet-vrijwillige metabolische functie die vrijwillig wordt op het moment dat we ervoor kiezen de regie in eigen hand te nemen. Dit begint te verklaren waarom Balance Breathing uiteindelijk leidt tot de heldere ervaring van het bewust co-creëren van onze levens, in plaats van dat het een resultaat is van willekeurige gedachten en gebeurtenissen.

We kunnen ervoor kiezen om overgeleverd te zijn aan het leven of we kunnen ervoor kiezen het leven meester te worden. Op het moment dat we zelf de regie in handen nemen, dan wordt het creëren van overvloed net zo eenvoudig als het ontvangen ervan.

Heel vaak is een gebrek aan overvloed het resultaat van het geloof in ‘nooit genoeg’ of ‘niet waard zijn om’. Balance Breathing ruimt deze beperkende geloofspatronen op. We beginnen ons zelfsaboterende gewoontegedrag op te merken en te elimineren.

Balance Breathing, ademen Therapie (klik hier om naar de website te gaan)